برای ثبت نام و رایگان بازی کردن به سایت http://www.hottrick.ir بروید و راهنمایی کامل به همان سایت یا به ادامه مطلب که از سایت فوق(http://www.hottrick.ir) تهیه شده است بروید


آموزش جامع هات تریک

دایرت المعارف هات تریک

آشنایی با سیستم های مختلف در هت تریک

آموزش مراحل گرفتن لیسانس

آموزش هت تریک