برای ثبت نام و رایگان بازی کردن به سایت http://www.asemandez.ir بروید و راهنمایی کامل به همان سایت یا به ادامه مطلب که از سایت فوق(http://www.asemandez.ir) تهیه شده است بروید


برای استفاده از راهنمایی بازی آنلاین سایت دژ شکن(که از خود این سایت تهیه شده و در قسمت راهنمایی کاربران همین سایت است)در اینجا کلیک کنید.